Regulamin przystani (cennik)

REGULAMIN PRZYSTANI DZIERŻNO LIGII OBRONY KRAJU GARLAND GLIWICE

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi przystani.
 2. Na pomostach pływających mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających lub mające zgodę obsługi przystani.
 3. Z pomostów nie wolno korzystać w innym celu niż ten do jakiego są przeznaczone.
 4. Na terenie przystani obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi uchwalony przez Zarząd Klubu LOK Garland Gliwice stanowiący załącznik nr.1 do regulaminu.
 5. Na terenie przystani zabrania się:
 • Zaśmiecania terenu przystani, niszczenia elementów przystani.
 • Korzystania z urządzeń lub wyposażenia przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Przebywania dzieci do lat 13 bez opieki rodziców lub opiekunów.
 • Picia alkoholu (poza miejscami do tego wyznaczonymi).
 • Zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 • Parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych.
 • Tarasowania dróg pożarowych, przejść oraz slipów.
 • Mycia samochodów i innych pojazdów.
 • Wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela.
 1. Przebywanie w basenie przystani i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad ustalonych w Regulaminie.
 2. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Przystani Wodnej, Klub LOK Garland Gliwice nie odpowiada.

TEREN PRZYSTANI STANOWI NASZE WSPÓLNE DOBRO – ZADBAJ O NIE

Załącznik nr.1 CENNIK USŁUG

 1. Slipowanie jachtów/kajaków/motorówek:
  Bezpłatnie – członkowie klubu
  20 zł – pozostali
 2. Zimowanie jachtów2:
  W hangarze za 1m2 (pod warunkiem dostępności miejsca) :
  4 zł / miesiąc – członkowie klubu
  8 zł / miesiąc – pozostali
  Na terenie przystani za 1m2 :
  2 zł / miesiąc – członkowie klubu
  4 zł / miesiąc – pozostali
 3. Postój jachtów:
  Bezpłatnie.
 4. Pozostałe:
  Wynajem kajaka (członkowie bezpłatnie):
  ● 5 zł / 1h
  ● 30 zł / cały dzień
  Wynajem jachtu (omega, nash, orion,)3 (członkowie bezpłatnie):
  ● 15 zł / 1h
  ● 80 zł / cały dzień
  ● Jacht DZ – do indywidualnego ustalenia.


  1 Nie wymienione usługi wycenione będą przez obsługę ośrodka.
  2 Obliczanie powierzchni w hangarze odbywa się poprzez obliczenie pola powierzchni jednostki długość x szerokość w najszerszym miejscu. Taka wartość powierzchni jest przeliczana przez stawkę.
  3 Przynajmniej jedna osoba musi wylegitymować się uprawnieniami lub wiedzą żeglarską z obsługi wypożyczanego sprzętu

UWAGA:

Zawodnicy klubu którzy startują w regatach i reprezentują barwy klubowe są zwolnieni z opłat za hangarowanie, wyjątek stanowili zawodnicy którzy mają np. 2 łódki zwolnieni są tylko z opłaty łódki na której startują.

Print Friendly, PDF & Email

Odsłony: 0