s/y Karlik

Nazwa - s/y Karlik Typ jachtu - Conrad 28 Armator: Górniczy Turystyczny Klub Żeglarski Gwarek. Obszar dopuszczenia na podstawie karty bezpieczeństwa: yK II żegluga po morzach otwartych w odległości do 50 mil morskich od miejsca schronienia, z dopuszczalną odległością między dwoma miejscami schronienia do 100 mil morskich, żegluga po Morzu…