Mistrzostwa LOK 2016

Chciałbym zaprosić na regaty nad jez. Dzierżno Małe, które odbędą się w dniach 23-24 kwietnia 2016 roku. Regaty odbędą się w klasach LAR, Las 4.7 i Optimist gr. A i B (regaty są zaliczane do Ligi Południowej Optimist i Laser).
Kapitan Sportowy – Kamil Stęplowski

 

 

Otwarte Mistrzostwa LOK

Dzierżno 23-24.04.2016

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

1          ORGANIZATOR

1.1       Organizatorem regat jest Klub Wodny Ligi Obrony Kraju Garland Gliwice

1.2        Regaty będą rozgrywane nad jez. Dzierżno Małe k. Pyskowic w dniach 23-24.04.2016.

 

2          PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013 – 2016,

3          WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

3.1       W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.

3.2       Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: Optimist, Laser 4.7, Laser Radial

3.3       Wpisowe do regat wynosi – 50 zł.

 

4          ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT

4.1       Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w Ośrodku KW LOK Garland Gliwice ul. Nad Kanałem 7 w dniu 22.04.2016 w godzinach 17.00-20.00 lub w dniu 23.04.2016 w godz. 9.00 – 10.00.

4.2       Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

  • dowód wpłaty wpisowego do regat;
  • aktualne badania lekarskie
  • licencja sportowa zawodnika PZŻ;
  • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 EUR;
  • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
  • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

5          PROGRAM REGAT

5.1        Program regat będzie następujący:

22.04.2016 Piątek – 17.00-20.00 przyjmowanie zgłoszeń.

23.04.2016 Sobota – 12.00 start do pierwszego wyścigu, następne wg komunikatu KS.

24.04.2016 Niedziela – 11.00 start do pierwszego wyścigu, następne wg komunikatu KS.

24.04.2016 Niedziela –   15.00 uroczyste zakończenie regat.

 

5.2        Planowane jest rozegranie 8 wyścigów.

5.3       W dniu 24.04.2016 sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13.00.

5.4       Jednego dnia regat może zostać rozegranych nie więcej niż 5 wyścigów.

 

6          INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat w Ośrodku KW Lok Garland Gliwice.

 

7          TRASY ROZGRYWANIA REGAT

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych. Trasa regat przedstawiona będzie w Instrukcji Żeglugi.
8          PUNKTACJA

8.1       Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.

8.2       W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony..

 

9          ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

 

10        PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

11        NAGRODY

Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnikom wręczone zostaną puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Warunkiem przyznania nagród w klasie jest start minimum 5 załóg z 2 klubów.

 

12        ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.

 

 

13          INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE        

Organizator:

www.kwgarland.pl  https://www.facebook.com/kwgarland/

 

Stęplowski Kamil tel. 602676091, stempel.fm@interia.pl

 

Noclegi i wyżywienie:

Tawerna Kormorany:

Tel. 602151291 lub 668217607 od 8.00 – do 16.00

 

14         PARTNERZY:

LOK Stowarzyszenie Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego

Projekt dotowany przez Urząd Miasta Gliwice

 

Print Friendly, PDF & Email

Odsłony: 938