Otwarte Mistrzostwa Polski Ligi Obrony Kraju 2011 – zawiadomienie

Wspólnie z Śląskim Zarządem Wojewódzkim LOK oraz Miastem Gliwice zapraszamy na drugą edycję Otwartych Mistrzostw Polski Ligi Obrony Kraju.

Zawiadomienie o regatach można pobrać klikając w ten link

gliwice

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI LIGI OBRONY KRAJU

W KLASACH: OPTIMIST GR A i B, Laser 4.7

Dzierżno, 7-8.05.2011 r.

Zawiadomienie o Regatach

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty będą w rozgrywane na Jeziorze Dzierżno Małe w dniach 7 do 8 maja 2010 r.
Bazą regat będzie Ośrodek Sportów Wodnych „GARLAND” Ligi Obrony Kraju
ul. Nad kanałem 7, 44-120 Pyskowice

2. ORGANIZATOR

 • Klub Wodny „Garland” Ligi Obrony Kraju (www.kwgarland.pl),

 • Śląski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju

3. PRZEPISY, INSTRUKCJA ŻEGLUGI

  3.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009 – 2012 PZŻ.

  3.2 W regatach obowiązuje reklamowanie wg Kategorii „C” Kodeksu Reklamowania ISAF.

4. KLASY

Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: OPTIMIST (A, B), Laser 4.7

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

  5.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:

 • dowód wpłaty wpisowego (40 PLN);

 • aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);

 • licencję sportową zawodnika PZŻ;

 • ubezpieczenie OC

 • certyfikat pomiarowy jachtu;

 • licencję PZŻ na reklamowanie indywidualne.
 • 5.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą:

 • drogą elektroniczną na adres klub@kwgarland.pl do dnia 5.05.2011

 • w dniu 6.05.2011r. w godzinach 16.00-20.00,

 • w dniu 7.05.2011 od godziny 08.00 – 10:00.

Miejscem przyjmowania zgłoszeń będzie Kapitanat Sportowy na terenie
Ośrodka Sportów Wodnych „Garland” LOK nad jeziorem Dzierżno Małe,
Pyskowice, ul. Nad Kanałem 7.

Na dwie godziny przed planowanym startem do pierwszego wyścigu zostaje zamknięta lista startujących. Zgłoszenia wstępne należy nadsyłać na adres: klub@kwgarland.pl

6. PROGRAM REGAT

 • 6.05.2010 (Piątek)

  • 16.00 – 20.00 Przyjmowanie zgłoszeń

 • 7.05.2010 (Sobota)

  • 08.00 – 10.00 Przyjmowanie zgłoszeń,

  • 10.30 – Otwarcie regat,

  • 11.55 – Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia,

  • 20.00 – Spotkanie kierownictwa ekip, trenerów i organizatorów.

 • 8.05.2010 (Niedziela)

  • 10.55 – Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia,

  • 15.00 – Uroczyste zakończenie regat.

7. PUNKTACJA

7.1 Stosowany będzie System Małych Punktów, wg Dodatku „A” PRŻ.

7.2 Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. Rozegranie 3 wyścigów uznaje regaty za ważne.

  1. W przypadku rozegrania przynajmniej 5 wyścigów, najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.

9. TRASY

Regaty zostaną rozegrane na wewnętrznej i zewnętrznej trasie trapezowej

10. SYSTEM KAR

Dodatek „P” PRŻ będzie miał zastosowanie.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

12. NAGRODY

Zawodnicy, którzy zajmują miejsca od 1 do 3 otrzymują puchary, medale i nagrody okolicznościowe.

13. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

14. MOTORÓWKI TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

15. ZAKWATEROWANIE

Rezerwację noclegów i wyżywienia prosimy zgłaszać drogą mailową klub@kwgalrnand.pl lub telefonicznie powołując się na udział w regatach (+48 0 602-15-12-91).

ORGANIZATOR

Print Friendly, PDF & Email

Odsłony: 109