Podsumowanie sezonu – Walne Zebranie

Koleżanki i Koledzy!

22 listopada odbyło się Walne Zebranie posumowujące i zamykające bieżący sezon. Zarząd przygotował sprawozdania: – sprawozdanie-z-dzialalnosci-regatowej-2014; – sprawozdanie-finasowe; – sprawozdanie-merytoryczne-z-dzialalnosci-kw-galrland-lok-w-sezonie-2014. Sprawozdania te zostały przyjęte i Zebranie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu za rok 2014. Skład Zarządu powiększono do 5 osób. Z pracy w Zarządzie ustąpił Kol. Jarek Jander – na jego miejsce Członka Zarządu d/s technicznych wybrano Ireneusza Łysika. Do Zarządu wybrano również Tomasza Wądka, jako reprezentanta pływającej młodzieży i jej rodziców.
Gorąco dyskutowano nad zaproponowanym klubowym Regulaminem. Nie wszystkie zapisy jednogłośnie aprobowano. W głosowaniu jednak zatwierdzono tekst jednolity. W realizacji tego Regulaminu w roku 2015 Zarząd weźmie pod uwagę zgłaszane uwagi i będzie działał tak, by uszanować kontrowersje, a za rok dopracować formalnie jego treść w szczególnie dyskusyjnych punktach.
Miło mi poinformować, że do grona naszych członków honorowych Walne Zebranie dołączyło Jarosława Jandera.
Na Zebraniu Kol. Jerzy Misków poinformował o pozyskanych dla Klubu opakowanych w nowe pokrowce 4 nowych kadłubach łodzi Optimist – prosto ze stoczni OPTI-YACHTS. Łodzie zostały już złożone w klubowym hangarze.

Gorąco zapraszam na uroczyste zakończenie sezonu „Mikołajki” 6 grudnia w Ośrodku nad Dzierżnem na godzinę 17:30.
Z żeglarskim pozdrowieniem,
Bogusław Nowakowski – Komandor KW Garland

Print Friendly, PDF & Email