PODZIĘKOWANIE Z WYRAZAMI UZNANIA ZA POMOC W ORGANIZACJI REGAT !!!