POLSAILING Zaprasza dzieci na zajęcia w KW Garland Gliwice

POLSAILING Zaprasza dzieci na zajęcia w KW Garland Gliwice

RUSZA ZAŁOGA POLSAILING

Zajęcia sportowe w postaci krótkich rejsów szkoleniowych na jachtach załogowych dla dzieci – takie jest główne założenie programu Załoga PolSailing. To trzeci komponent Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej PolSailing 2021. Rejsy są bezpłatne i odbywają się pod opieką instruktora żeglarstwa.

Proces rekrutacji wygląda następująco:

1. Rejestracja zgłaszającego (podaje imię, nazwisko, email) – rodzic

2. Przychodzi automatyczny mail z prośbą o potwierdzenie założenia konta i trzeba kliknąć w link. Proszę sprawdzić spam.

3. Przychodzi automatyczny mail z możliwością kliknięcia w link i zapisania załogi. Wpisuje się wtedy dane załogantów.

4. Następnego dnia rano przychodzi automatyczny mail do koordynatora z listą zgłoszonych osób.   

5.  Koordynator kontaktuje się ze zgłaszającym w celu ustalenia terminu rejsu. Rekrutacja jest  otwarta dla dzieci szkolnych,  a  o  zakwalifikowaniu  do  Programu  decyduje  kolejność  zgłoszeń. Koordynator  regionalny  może przeprowadzić w dowolnym momencie Programu dodatkową rekrutację w sytuacji rezygnacji z udziału  w nim któregokolwiek z  Uczestników.


6. uczestnik na zajęcia przyjeżdża z wypełnionymi dokumentami.


Zajęcia są JEDNORAZOWE i trwają około 2,5h na jachtach otwartopokładowych (Omega, Nash lub DZ). W zależności od ilości osób będziemy dobierać sprzęt. Zgłoszenia do zajęć w ramach Załoga PolSailing można dokonać wyłącznie poprzez stronę PolSailing:
https://www.polsailing.pl/zaloga-polsailing

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu PZŻ

Print Friendly, PDF & Email