Regaty Kraków zakończone

WYNIKI

Magda              3                        na regatach w Krakowie mimo 3 miejsca byłaś

Michał               22                       najlepsza i tylko pech sprawił że nie 1

Albercik            29                    o reszcie lepiej nic nie mówić i nikt nie zrealizował

Artur                  35                     wytyczonych celów przed regatami

Natalka              37

Print Friendly, PDF & Email