Roczne Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012 – 12.01.2013 godz. 15:00

Serdecznie zapraszam wszystkich członków klubu na roczne Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 12.01.2012 roku o godz 15:00 w sali kominkowej. Bardzo proszę wszystkich członków klubu o przybycie i potwierdzenie swojej obecności pisząc e-mail na klub@kwgarland.pl

Plan zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu za 2012 rok
 6. Przyjęcie uchwał w sprawie
  − Zatwierdzenia sprawozdania zarządu za 2012 rok
  − Wysokości składek na rok 2013
 7. Plan pracy na rok 2013
 8. Wybór członka Komisji rewizyjnej.
 9. Zatwierdzenia planu pracy na rok 2013
 10. Wolne wnioski i dyskusja
 11. Zamknięcie Zebrania Sprawozdawczego

Z żeglarskim pozdrowieniem
Radziej Piotr

Print Friendly, PDF & Email

Odsłony: 174