Spotkanie sprawozdawcze Zarządu

Wiadomość dla wszystkich członków zwyczajnych, członków wspierających oraz sympatyków Klubu Wodnego GARLAND Gliwice o zebraniu sprawozdawczym Zarządu za sezon 2021r.

Spotkanie odbędzie się w Tawernie nad jeziorem Dzierżno dnia 11-12-2021 od godziny 11:00-15:00. Zapewniamy ciepłe napoje w postaci kawy i herbaty – zachęcamy do przyniesienia coś słodkiego na ząb.

Agenda spotkania:

 1. Sprawozdanie sportowe – Trener Kamil
 2. Sprawozdanie szkółkowe – Agnieszka
 3. Sprawozdanie klubowe – Marcin
 4. Sprawozdanie finansowe – bilans do wglądu
 5. Głosowanie nad przyjęciem/odrzuceniem sprawozdania i udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi.
 6. Podjęcie/przedstawienie uchwał dotyczących:
  1. Przyjęcia nowych członków.
  2. Określenie statusu sympatyków klubu dla osób nie płacących składek. 
  3. Wykreślenie z listy członków klubu osoby nie płacące.
  4. Opłat za zimowanie.
  5. Regulaminu przystani.
 7. Informacja o planach organizacyjnych Klubu w sezonie 2022 dotyczących:
  1. Działalności sekcji sportowej (finansowanie i zakupy).
  2. Działalności szkółki (terminarze i opłaty).
  3. Działalności szkoleniowej i aktywizujących członków (remonty ośrodka, strefa relaksu).
  4. Wspólnych planów w tym też żeglarskich (imprezy okolicznościowe i rejsy klubowe).

Zapraszamy Zarząd

Print Friendly, PDF & Email

Odsłony: 0