Sprawozdanie Sportowe Garland Gliwice 2019

Sprawozdanie z działalności sekcji regatowej
KW LOK Garland Gliwice w roku 2019

W sezonie 2019 plan wyjazdów i treningów został przygotowany w oparciu o
kalendarz regat Polskiego Związku Żeglarskiego i regat Pucharu Polski klasy Laser i Optimist
z uwzględnieniem regat lokalnych „Liga Południowa”.
W sezonie 2019 nasz klub reprezentowało w regatach Pucharu Polski:
· w klasie OPP gr B – 13 zawodników
· w klasie Laser 4.7 i Laser Radial – 13 zawodników
. w klasie Finn, Laser i Europa – 5 mastersów
W sezonie 2019 zawodnicy klubu wzięli udział w ponad 20 zawodach/regatach
wliczanych do Pucharu Polski i czterech zgrupowaniach sportowych (Dzierżno – sekcja OPP
i Laser, Puck – sekcja OPP, Puck – sekcja Laser, Sława – sekcja Laser). Wszyscy zawodnicy
startujący w regatach byli objęci ubezpieczeniem OC i posiadali licencję zawodnika PZŻ.
Największym osiągnięciem w sezonie 2019 było zdobycie 4 medali Mistrzostw Polski
przez Jerzego Sztyka, Grzegorza Malitowskiego, Niny Łypaczewskiej i Piotra Hofmana.

Najważniejsze osiągnięcia w sezonie:

Mistrzostwa Polski klas nieolimpijskich (Europa) 2019:
Sztyk Jerzy – 2 miejsce
Mistrzostwa Polski Stowarzyszenia Klasy Laser 2019:
Malitowski Grzegorz – 1 miejsce
Hofman Piotr – 2 miejsce
Łypaczewska Nina – 3 miejsce
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2019:
Tokarczyk Michał – 24 miejsce
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (Optimist) 2019:
Rusin Karol – 5 miejsce
Trzpis Michał – 8 miejsce
Malitowski Piotr – 14 miejsce (1 miejsce do lat 9)
Kornke Paweł – 20 miejsce
Mistrzostwa Śląska 2019:
Głąbik Karol – 1 miejsce
Osadcow Oliwia – 2 miejsce
Tokarczyk Michał – 3 miejsce
Procek Tomasz – 3 miejsce

Południowa Liga Optimista 2019:
Malitowski Piotr – 1 miejsce do lat 9
Rusin Karol – 2 miejsce do lat 13
Trzpis Michał – 5 miejsce do lat 11
Południowa Liga Lasera 2019:
Osadcow Oliwia – 3 miejsce
Hofman Piotr – 3 miejsce
Łypaczewska Nina – 4 miejsce
Tokarczyk Michał – 4 miejsce
Głąbik Karol – 4 miejsce
Procek Tomasz – 5 miejsce

Informacje dodatkowe:
W przyszłym sezonie 2020 nasi zawodnicy, będą się przygotowywać do Mistrzostw
Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w klasie Laser, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików oraz Mistrzostw Śląska.

Print Friendly, PDF & Email

Odsłony: 288