Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za nami

Dnia 4 lutego w siedzibie LOK w Gliwicach odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze KW Garland. W programie było zarówno zatwierdzenie sprawozdań za ubiegły rok jak i wybory klubowych władz na nową kadencję. Ustępujący Komandor Bogusław Nowakowski przedstawił sprawozdanie merytoryczne, Kapitan Sportowy Kamil Stęplowski – sprawozdanie sekcji regatowej, Sekretarz-Skarbnik Agnieszka Johan – sprawozdanie finansowe, Radosław Krężałek – sprawozdanie z działania szkółki regatowej. Wyróżniono wnioskami o odznaczenia osoby, które szczególnie zasłużyły się w klubowej działalności: Piotra Borowca, Joannę Łypaczewską, Mirosława Tokarczyka, Lecha Sztyka, Michała Wądka, Agnieszkę Johan. Godnością Członka Honorowego Zebranie wyróżniło dyrektora biura LOK w Katowicach Ryszarda Kasprzyka. Całoroczną działalność Zarządu pozytywnie oceniła Komisja Rewizyjna wnosząc o udzielenie absolutorium jego członkom, co Zebranie w głosowaniu zaaprobowało.

Na nową kadencję trwającą do 2020 roku zostali wybrani: Komandor – Piotr Borowiec; Członkowie Zarządu – Agnieszka Johan, Kamil Stęplowski, Beata Kaniowska i Paulina Harc. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Jerzy Misków, Krystian Nawrat i Tomasz Wądek.

Powodzenia, dalszych sukcesów oraz pomyślnych wiatrów dla nich i dla całego Klubu!

 życzy poprzedni komandor

Bogusław Nowakowski

Sprawozdanie Zarządu KW LOK Garland za sezon 2016

Sprawozdanie z działalności regatowej 2016

 

Print Friendly, PDF & Email

Odsłony: 532