Zakończenie sezonu było podniosłą i miłą uroczystością

W dniu 15.12.2009 na terenie Ośrodka Sportów Wodnych LOK „GARLAND” nad Jeziorem Dzierżno odbyło się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego 2009. Spotkanie miało wyjątkowo uroczysty charakter z uwagi na rangę przybyłych gości oraz na fakt wyróżnienia przez Biuro Śląskiego Zarządu Głównego LOK  Medalem 65- lecia LOK osób szczególnie zaangażowanych w rozwój działalności statutowej Ligii Obrony Kraju. Działalność statutowa naszego Klubu nie byłaby możliwa w tak szerokim zakresie bez ogromnego wieloletniego wsparcia przez władze miasta Gliwice, które na spotkaniu reprezentowane były przez wyróżnioną  Medalem  Zastępcę Prezydenta Panią Renatę Caban, oraz naszego patrona Ligę Obrony Kraju, reprezentowaną przez wręczającego wyróżnienia Dyrektora Śląskiego Biura Zarządu Głównego Pana Ryszarda Kasprzyka.
Ponadto Medalem 65-cio lecia Ligii Obrony Kraju zostali wyróżnieni:

  • Pan Bogumił Nowakowski – za wieloletnie wspieranie Klubu na wszystkich jego płaszczyznach oraz dawanie przykładu zaangażowania zarówno młodszym jak i starszym członkom Klubu;
  • Pan Marek Staniczek – główny trener kadry KW GARLAND LOK, za ofiarność i poświęcenie w trenowaniu zawodników oraz podnoszenie pozycji Klubu w rankingu krajowym i zagranicznym;
  • Pan Bronisław Lisiecki i Pan płk Edmund Wołyński – za pomoc i wsparcie w tworzeniu początkowych struktur Klubu i podwalin jego sukcesu.

W dalszej części ceremonii  Pani Renata Caban wraz z Panem Ryszardem Kasprzykiem  wręczyli powołania do kadry Klubu KW GARLAND LOK na sezon 2010:
W klasie OPTIMIST:
1.    Mikołaj Benesiewicz
2.    Michał Śmietanka
3.    Magda Staniczek
4.    Artur Podwojski
5.    Michał Sternal
6.    Mateusz Łukaszczykiewicz
7.    Jakub Woźniczka
8.    Maria Natalia Hartel
9.    Wiktoria Siuda
W klasie LASER RADIAL:
1.    Piotr Radziej
2.    Barbara Spyrka
W klasie LASER 4.7
1.    Anna Rams
2.    Damian Jaśkiewicz
W klasie EUROPA
1.    Klaudia Jaśkiewicz
2.    Karol Spyrka

W klasie FINN
1.    Bogumił Nowakowski

W klasie DZ
1.    Tomasz Szewczyk

Spotkanie miało niezapomniany charakter i przebiegało w niezapomnianej ciepłej i rodzinnej atmosferze, co w swoim wystąpieniu podkreśliła Pani Renata Caban.

Klub Wodny „GARLAND” LOK od kilkudziesięciu lat nieustanie zajmuje się wodną działalnością sportową we wszystkich jej dziedzinach. Obecnie prowadzi szkółkę sportową w międzynarodowych klasach OPTIMIST, LASER RADIAL, LASER 4.7, EUROPA. Głównym celem Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży oraz rozwijanie w nich zamiłowania do uprawiania żeglarstwa. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Sportowym „KONSTRUKTORZY”,  Klub KW GARLAND LOK organizuje szkolenia na stopnie żeglarskie oraz motorowodne, a w sezonie 2010 planowane są również szkolenia na stopnie instruktorskie.

Osiągnięcia Klubu nie byłyby możliwe, gdyby nie baza sprzętu i infrastruktura, przygotowywana i rozwijana na przestrzeni lat przez naszego Honorowego Komandora Jerzego Miśków i jego żonę Irenę.

Grzegorz Kaleta

Print Friendly, PDF & Email