Solina – krótka charakterystyka żeglarska.

przez Wilczur

Jezioro Solińskie, zwane również Zalewem Solińskim, to sztuczne jezioro zlokalizowane w Bieszczadach, w południowo-wschodniej Polsce. Jego powstanie datuje się na lata 60. XX wieku, kiedy to w dolinie rzeki San…

Odszedł na wieczną wachtę. Jan Malik

przez Wilczur

Otrzymaliśmy smutną wiadomość, że odszedł na wieczną wachtę nasz długoletni członek Klubu Wodnego GARLAND LOK w Gliwicach Kolega Jan MALIK Początek Jego działalności w Klubie to trudne, bardzo pracowite lata…

Oświadczenie Zarządu KW Garland

przez Wilczur

OświadczenieZarząd Klubu Wodnego LOK Garland przyjmuje rezygnację Marcina Wilczka z funkcjikomandora na podstawie pisma złożonego dnia 01.09.2022. Rezygnacja zostaje przyjęta napodstawie uchwały nr. 6/2023 z dnia 01.06.2023 na zebraniu zarządu.Zarząd…