Klub

W roku 1948 grupa entuzjastów żeglarstwa skupiona wokół Zarządu Okręgowego Ligi Morskiej powołała do życia Klub Morski w Gliwicach…

Łączy nas pasja, woda, wiatr i przyjaźń…

Regaty o Puchar Dzierżna 2015

Dojazd:


Adres e-mail i strona internetowa Klubu:
klub@kwgarland.pl     www.kwgarland.pl    www.facebook.com/kwgarland

Oficjalna siedziba biura:
44-120 Pyskowice, ul. Nad Kanałem 7

Organizacja nadrzędna:
LOK Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
ul.Grabowa 3C
40 – 172 Katowice
NIP:521-008-68-32

Bank Pekao SA Katowice
48 1240 6074 1111 0010 7183 7061

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza poniżej, aby wysłać nam wiadomość.


    Print Friendly, PDF & Email