Począwszy od sezonu 2022 wprowadza się następujące zasady opłat członkowskich:

Składki członkowskie dla członków zwyczajnych:

400 zł – roczna 

200 zł – od 01-08 do końca roku 

dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia:

200 zł – roczna 

100 zł – od 01-08 do końca roku

Składka rodzinna – członka wspierającego (członkiem wspierającym może zostać bliska osoba członka zwyczajnego, np. rodzina):

100 zł / rok

Składka za weekendową szkółkę żeglarską:

Opłata miesięczna za 1 trening w weekend sobota/niedziela 250 zł.

Składka treningowa – sekcja sportowa na 2024 rok:

260 zł zawodnik opłata za miesiąc* + składka członkowska klubowa roczna zawodnika

220 zł zawodnik opłata za miesiąc* + składka członkowska klubowa roczna zawodnika i rodzica

*Zniżka na drugie dziecko dla rodzeństwa 50zł

Składki należy wpłacać na konto klubowe. 

Składki płatne z góry.

Adres przystani:

Klub Wodny GARLAND
ul. Nad Kanałem 7
44-120 Pyskowice

kwgarland@wp.pl

https://goo.gl/maps/LfXYHZYSu2NiXYDr9


Dane do składek

LIGA OBRONY KRAJU – BIURO ZARZĄDU ŚLĄSKO-ŁÓDZKIEJ ORGANIZACJI REGIONALNEJ
ul. Grabowa 3C
40-172 Katowice,
NIP: 5210086832

Konto bankowe: PKO SA 48 1240 6074 1111 0010 7183 7061

Koniecznie tytułem “Składka Członkowska GARLAND imię nazwisko rok”


Przystąp do klubu – deklaracja członkowska: