…w odległej galaktyce… naście lat temu

Grupa pasjonatów zebrana wokół klubu Ligi Morskiej w Gliwicach.

Nasz klub powstał w 1948 roku i początkowo nazywał się Klub Morski Ligi Morskiej w Gliwicach. Kolejne zmiany polityczne w kraju doprowadziły do objęcia organizacyjnego klubu przez Ligę Przyjaciół Żołnierza, a następnie Ligę Obrony Kraju. Aktualnie klub działa jako: Klub Wodny Ligi Obrony Kraju z imieniem GARLAND przyjętym dla upamiętnienia marynarzy niszczyciela ORP GARLAND walczącego w II wojnie światowej.

Główna działalność  Klubu w latach 50 i początkach 60 to:
– promocja rozwoju szeroko rozumianych problemów morskich,
– szkolenie dla potrzeb Marynarki Wojennej RP ster motorzystów i sygnalistów,
– szkolenie żeglarskie i motorowodne.

W początkach lat 60 powstała sekcja żeglarstwa regatowego opartego na  jachtach klasy Snipe oraz nowo otrzymanych ze stoczni w Chojnicach jachtach klasy Finn. Liczne sukcesy sportowe wytyczyły nowy kierunek typowo sportowej działalności klubu. Lata 70 i 80 to szeroki rozwój klubowego żeglarstwa sportowego skierowanego nie tylko do młodzieży, ale również do najmłodszych adeptów sztuki żeglarskiej. Pozyskanie jachtów klasy Optimist, Cadet, OK’Dinghy, Europa i społeczne zaangażowanie instruktorów spowodowało, że działalność sportowa wraz ze szkoleniową stały się głównymi kierunkami  pracy klubowej skierowanej do dzieci i młodzieży.

Zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna w kraju doprowadziła do otwarcia granic, również dla polskiego żeglarstwa, umożliwiając starty reprezentantów klubu w międzynarodowych imprezach sportowych. Były to pierwsze starty w tak renomowanych regatach jak Goldener Opti, Kieler Woche w Niemczech, Youth SPA w Belgii oraz kolejne regaty rangi Mistrzostw Europy i Świata m.in. w Hiszpanii, Norwegii, Francji i Polsce.

Należy podkreślić, że w całym opisanym okresie klub funkcjonował dzięki społecznemu zaangażowaniu działaczy, rodziców i zawodników, korzystając w bardzo ograniczonym zakresie ze wsparcia zewnętrznego. W tym czasie rozwinęła się inicjatywa budowy we własnym zakresie sprzętu pływającego i tak powstały własne konstrukcje „egzemplarze” jachtów klasy narodowej Omega oraz klas międzynarodowych Optimist i Europa.

Historia Komandorów KW Garland:

2023 – obecnie Aleksandra Rusin
2020 – 2023 Marcin Wilczek (zrezygnował przed upływem kadencji)
2016 – 2020 Piotr Borowiec
2014 – 2016 Bogusław Nowakowski
2012 – 2014 Czesław Sternal Prezes Klubu wyrzucony w 2014 r.
2008 – 2012 Grzegorz Kaleta
1974 – 2007 Jerzy Miśków
1968 – 1973 Wojciech Kalaman
1948 – 1968 Rada Klubu Przewodniczyli m.in. Bronisław Rewerenda, Eryk Dusza , Czesława Hawrylak, Jan Przybyła , Marian Bokiniec, i Wojciech Kalaman.

Nasze wartości

Naszym celem jest promowanie uprawiania żeglarstwa jako sportu i aktywności dla każdego w każdym wieku.

Sport

Stawiamy na sport – rywalizacja i emocje.​

Szkolenie

Żeglarstwo to nauka przez całe życie.

Wyprawy

Spędzamy czas wolny wspólnie i najchętniej na wodzie. ​

Satysfakcja gwarantowana

Brakuje nam Ciebie…

Pytania?

Zapraszamy do stowarzyszenia na wszystkie pytania chętnie odpowiemy.