Oświadczenie
Zarząd Klubu Wodnego LOK Garland przyjmuje rezygnację Marcina Wilczka z funkcji
komandora na podstawie pisma złożonego dnia 01.09.2022. Rezygnacja zostaje przyjęta na
podstawie uchwały nr. 6/2023 z dnia 01.06.2023 na zebraniu zarządu.
Zarząd Klubu Wodnego LOK Garland informuje, że rezygnacja Marcina Wilczka z funkcji
komandora nie wpłynie na funkcjonowanie Zarządu, Klubu i inicjatyw klubowych.


Na podstawie uchwały nr. 7/2023 z dnia 01.06.2023 zarząd klubu wyznacza termin
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu wyboru nowego komandora na dzień
17.06.2023 na godzinę 16.45 i drugi termin tego samego dnia o godzinie 17.00.

W dniu 17.06.2023 o godzinie 15.30 Zarząd zaprasza na spotkanie wszystkich chętnych członków
Klubu w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z funkcjonowaniem Zarządu Klubu.


Podpisy członków Zarządu:
Agnieszka Johan
Aleksandra Rusin
Kamil Stęplowski
Michał Wądek

image_pdfimage_print