SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU LOK GARLAND GLIWICE

ZARZĄD W SKŁADZIE:

Komandor – Marcin Wilczek klub@kwgarland.pl

Skarbnik i Sekretarz – Agnieszka Johan agajohan@op.pl

Kapitan Sportowy – Kamil Stęplowski stempel.fm@interia.pl

Członek Zarządu – Aleksandra Rusin

Członek Zarządu – Michał Wądek

Komisja Rewizyjna

Bogusław Nowakowski – przewodniczący

Piotr Borowiec – zastępca

Grzegorz Malitowski – członek

Sprawozdaje z działalności klubu w zakresie:

1. Sportowym – Kamil Stęplowski

2. Szkółkowym – Agnieszka Johan

3. Klubowym – Marcin Wilczek

4. Skarbnika – Agnieszka Johan

1. Sprawozdanie sportowe:

W sezonie 2021 plan wyjazdów i treningów został przygotowany w oparciu o kalendarz regat Polskiego Związku Żeglarskiego i regat Pucharu Polski klasy Laser i Optimist z uwzględnieniem regat lokalnych „Liga Południowa”. W związku z panującą pandemią w naszym kraju, kalendarz imprez sportowych został opracowany z uwzględnieniem wytycznych epidemiologicznych i rządowych rozporządzeń.

W sezonie 2021 nasz klub reprezentowało w regatach Pucharu Polski:

· w klasie OPP gr B – 6 zawodników

· w klasie OPP gr A – 4 zawodników

· w klasie Laser 4.7 i Laser Radial – 15 zawodników

. w klasie Finn, Laser, OK’Dinghy i Europa – 6 mastersów

W sezonie 2021 zawodnicy sekcji regatowej wzięli udział w 23 zawodach/regatach wliczanych do Pucharu Polski i trzech zgrupowaniach sportowych (Puck i Gizycko – sekcja OPP, Puck – sekcja Laser). Wszyscy zawodnicy startujący w regatach byli objęci ubezpieczeniem OC i posiadali licencję zawodnika PZŻ.

Największym osiągnięciem w sezonie 2021 było zdobycie 1 miejsca (Kamila Maziarz) i 3 miejsca (Piotr Malitowski) w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do lat 12 w klasie Optimist, wygranie klasyfikacji generalnej Ligi południowej w 4 kategoriach (Kamila Maziarz, Piotr Malitowski, Michał Trzpis i Procek Tomasz) oraz zdobycie medali Mistrzostw Śląska przez (Kamilę Maziarz, Karola Rusina i Piotra Malitowskiego)

Najważniejsze osiągnięcia sekcji regatowej w sezonie 2021:

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (Optimist) 2021:

Kamila Maziarz – 1 miejsce

Piotr Malitowski – 3 miejsce

Zuzanna Siergiej – 7 miejsce

Miłosz Rubinkowski – 11 miejsce

Michał Johan – 13 miejsce

Konstanty Koziarski – 19 miejsce

Martyna Musik (szkółka) – 27 miejsce

Tymoteusz Cabaj (szkółka) – 27 miejsce

Zuzanna Strużyk (szkółka) – 28 miejsce

Filip Musioł (szkółka) – 28 miejsce

Artur Widak (szkółka) – 33 miejsce

Marcel Kopania (szkółka) – 37 miejsce

Mistrzostwa Śląska 2021 (miejsca 1-10):

Kamila Maziarz – 1 miejsce OPP B

Karol Rusin – 1 miejsce Laser 4,7

Michał Trzpis – 3 miejsce OPP A

Michał Godlewski – 4 miejsce OPP A

Kacper Stęplowski – 6 miejsce Laser 4,7

Paweł Kornke – 6 miejsce OPP A

Zuzanna Siergiej – 7 miejsce OPP B

Mateusz Kajanek – 8 miejsce OPP A

Kacper Kadłubowski – 9 miejsce Laser 4,7

Kacper Niewiadomski – 10 miejsce Laser 4,7

Puchar Polski w Klasie Optimist 2021 (4 zawodników w gr. A i B):

Piotr Malitowski – 52 miejsce OPP B (33 chłopcy)

Kamila Mzaiarz – 58 miejsce OPP B (22 dziewczęta)

Miłosz Rubinkowski – 73 miejsce OPP B

Michał Trzpis – 118 miejsce OPP A

Paweł Kornke – 145 miejsce OPP A

Michał Johan – 149 miejsce OPP B

Michał Godlewski – 169 miejsce OPP A

Mateusz Kajanek – 180 miejsce OPP A

Garland Gliwice – 21 miejsce w klasyfikacji klubowej

Puchar Polski w Klasie Laser 2021 (4 zawodników w Laser Radial i Laser 4,7):

Karol Rusin – 18 miejsce Laser 4,7 U16

Karol Głąbik – 33 miejsce Laser Radial U19

Piotr Hofman – 40 miejsce Laser Radial U19

Kacper Kadłubowski – 45 miejsce Laser 4,7 U16

Kacper Stęplowski – 48 miejsce Laser 4,7 U16

Konstantyn Podwojski – 49 miejsce Laser Radial U17

Maciej Malitowski – 56 miejsce Laser 4,7 U16

Michał Tokarczyk – 65 miejsce Laser Radial U19

Południowa Liga Optimista 2021 (miejsca 1-10):

Michał Trzpis– 1 miejsce OPP A chłopcy

Kamila Maziarz – 1 miejsce OPP B dziewczęta

Piotr Malitowski – 1 miejsce OPP B chłopcy

Miłosz Rubinkowski – 2 miejsce OPP B chłopcy

Zuzanna Siergiej – 4 miejsce OPP B dziewczęta

Michał Godlewski – 4 miejsce OPP A chłopcy

Paweł Kornke – 5 miejsce OPP A chłopcy

Michał Johan – 6 miejsce OPP B chłopcy

Południowa Liga Lasera 2021 (miejsca 1-10):

Procek Tomasz – 1 miejsce Laser Radial mężczyzn

Karol Rusin – 2 miejsce Laser 4,7 chłopcy

Karol Głąbik – 4 miejsce Laser Radial mężczyzn

Piotr Hofman – 5 miejsce Laser Radial mężczyzn

Oliwia Osadcow – 6 miejsce Laser Radial kobiet

Kacper Kadłubowski – 7 miejsce Laser 4,7 chłopcy

Aleksander Szczygielski – 8 miejsce Laser Radial mężczyzn

Maciej Kowalski – 9 miejsce Laser 4,7 chłopcy

Michał Tokarczyk – 9 miejsce Laser Radial mężczyzn

Kacper Stęplowski – 10 miejsce Laser 4,7 chłopcy

Zorganizowane regaty/zawody sportowe:

Otwarte Mistrzostwa LOK (24-25 IV 2021)– zostały odwołane ze względu na panującą pandemię.

III Dzierżno Cup (2-3 X 2020) – Klub Wodny LOK Garland Gliwice wraz ze Śląskim Yacht Clubem byli organizatorami regat “III Dzierżno Cup” pod patronatem Starostwa Powiatu Gliwickiego nad jez. Dzierżno Duże, które były zaliczane do Pucharu Polski w żeglarskich klasach Optimist i Laser, jednocześnie te regaty były Mistrzostwami LOK 2021. Przez dwa dni na wodzie rywalizowało prawie 130 zawodników i zawodniczek reprezentujących 19 klubów z całej Polski.

Informacje dodatkowe:

W przyszłym sezonie 2022 nasi zawodnicy, będą się przygotowywać do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w klasie Laser, Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w klasie Optimist, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików oraz Mistrzostw Śląska.

Planowane jest zorganizowanie regat zaliczanych do Pucharu Polski w klasach Laser
i Optimist: Otwarte Mistrzostwa LOK 23-24 IV 2022 nad jez. Dzierżno Małe oraz IV Dzierżno Cup 1-2 X 2022 (termin jeszcze nie oficjalny) nad jez. Dzierżno Duże.

2. Szkółkowe

Szkółka żeglarska prowadzi szkolenie dla dzieci z grupy wiekowej 6-13 lat. Dzieci szkolą się na jachtach klubowych klasy optymist [OPP]. Zajęcia odbywały się w cyklach weekendowych. W zajęciach prowadzonych w soboty i w niedziele korzystało ok 50 dzieci. Zajęcia prowadzą trenerki zatrudniane na umowy zlecenia. Celem szkółki jest zaszczepienie w młodych ludziach pasji do żeglarstwa oraz wyszkolenie przyszłych zawodników naszego klubu. Dzieci oprócz praktycznych zajęć żeglarskich mają zajęcia teoretyczne oraz ogólnorozwojowe. Niektórzy mieli okazję wystartować również w regatach. W sezonie 2021 do sekcji żeglarskiej wytypowano ze szkółki 1 dziecko. Zachęcamy również rodziców do zapisania się do naszego klubu aby mogli rozwijać swoją żeglarską pasję.

Działalność szkółki należy rozszerzyć dla dzieci starszych, które niekoniecznie muszą pływać na optymistach, lecz na większych jednostkach. Nie można odpuszczać takiej młodzieży, która chce żeglować ale niekoniecznie regatowo. Należy stworzyć dla nich możliwość dalszego rozwoju w naszym klubie. W tym celu przygotowujemy na przyszły sezon jachty BigBlue oraz 470 i EUROPA z floty klubowej. Mamy nadzieję znaleźć opiekuna dla tej grupy. Wstępnie mamy deklarację jednego członka na wsparcie i opiekę nad młodzieżą.

W okresie wakacyjnym przeprowadzono 7 szkoleń wakacyjnych dla dzieci. Z oferty tej skorzystało łącznie 131 uczestników. Szkolenia organizowane przez nasz klub cieszą się dobrą opinią a wiele z dzieci wraca do nas co wakacje. Część dzieci po szkoleniach wakacyjnych zapisuje się na zajęcia weekendowe. Szkolenia prowadzą doświadczone, zaufane i sprawdzone wcześniej już osoby. Są to głównie nasze trenerki oraz nauczyciele WF związani z żeglarstwem. Pod względem finansowym organizacja szkoleń wakacyjnych przynosi dla kluby największe przychody.

3. Działalności klubowej

W sezonie 2021 zrealizowano następujące zadania:

A. Budowa nowych pomostów.

B. Wodowanie i utrzymanie jednostek (Nash, DZ, 2xOmega).

C. Utrzymanie ośrodka w sprawności (prace elektryczne, porządkowe, drobne remonty i naprawy).

D. Aktywizacja członków klubowych do działalności żeglarskiej.

E. Organizacja programu PolSailing w ramach PZŻ.

F. Organizacja warsztatów szkutniczych.

G. Organizacja szkolenia motorowodnego (we współpracy z MAYTUR).

H. Współpraca ze sklepem Fontański Marine Supply – www.mapymorskie.pl

I. Uczestnictwo w życiu żeglarskim Śląska (obecność na zjeździe PZŻ i ŚZŻ).

J. Współpraca z Tawerną.

K. Zabezpieczenie sprzętu na zimę.

L. Zapewnienie dostępu do Internetu.

M. Zapewnienie monitoringu CCTV.

N. Organizacja planu jednolitego wizerunku klubu.

image_pdfimage_print